Przetarg 26/2021 – budynek przy ul. B. Chrobrego 14 w Rzeszowie

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. B. Chrobrego 14 w Rzeszowie NIP 813-31-68-205
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę instalacji c.c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazu w budynku przy ul. B. Chrobrego 14 w Rzeszowie.

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content