Przetarg 5/2021 – MZBM

Zamawiający:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów, ul. Lisa – Kuli 13 A,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy, pod numerem
KRS 0000024220, NIP 813-00-16-044, wysokość kapitału zakładowego 10 011 000,00 zł,
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę piasku wraz z rozwiezieniem do piaskownic znajdujących się na terenie danego Rejonu Obsługi Mieszkańców oraz wybraniem i zagospodarowaniem na koszt wykonawcy zanieczyszczonego piasku znajdującego się obecnie w piaskownicach na terenie ROM I, ROM II, ROM III, ROM IV w Rzeszowie.

18.02.2021 Zmiana w ofercie

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content