Przetarg 7/2021 Numer 2021/BZP 00009720/01

Zamawiający:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A

Ogłoszenie o zamówieniu:
Usługi koszenie trawy wraz z wywiezieniem i utylizacją.

Poniżej informacje jak przystapić do przetargu.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mzbm

Portal SmartPZP 

Biuletyn Zamówień Publicznych

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content