Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Uniqa ubezpiecz mieszkanie

poniedziałek, 08 października 2018 13:34

Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych

Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w n/w godzinach w wyznaczonych terminach i punktach zbiórki.

Odpady niebezpieczny, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, leki przeterminowane, pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki, termometry, odpady zawierające rtęć i żarówki energooszczędne.

Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą 
przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym:

15.10.2018 r. (poniedziałek)

- godz. 8.00 - 10.00 - parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej
- godz. 10.15 - 12.15 - parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33 
- godz. 12.30 - 14.30 - parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Express i Frac 

16.10.2018 r. (wtorek)

- godz. 8.00 - 10.00 - parking w rejonie ul. Bożniczej, pomiędzy synagogami 
- godz. 10.15 - 12.15 - parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich 
- godz. 12.30 - 14.30 - parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza 

17.10.2018 r. (środa)

- godz. 8.00 - 10.00 - parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP 
- godz. 10.15 - 12.15 - parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 
- godz. 12.30 - 14.30 - parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej - za przystankiem MPK 

18.10.2018 r. (czwartek)

- godz. 8.00 - 10.00 - parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f 
- godz. 10.15 - 12.15 - parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo-handlowych 
- godz. 12.30 - 14.30 - parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman” 

19.10.2018 r. (piątek)

- godz. 7.30 - 9.30 - parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej
- godz. 10.00 – 12.00 - parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów 
- godz. 12.30 - 14.30 - parking w rejonie kościoła i przestanku MPK przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 

Ponadto, odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10 - 18.

Źródło: http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/aktualnosci/17789,obwozna-zbiorka-odpadow-niebezpiecznych.html

Czytany 1792 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 października 2018 13:45