Wydrukuj tę stronę
czwartek, 13 czerwca 2019 10:54

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp.z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzbm.rzeszow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1998-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym
Serwis mzbm.rzeszow.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie A.

Dostępność na stronach mzbm.rzeszow.pl
Serwis mzbm.rzeszow.pl udostępnia Widget Dostępności do Witryny UserWay, który jest obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala Mzbm.rzeszow.pl poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie menu dostępności
Menu dostępności mzbm.rzeszow.pl można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Po uruchomieniu menu dostępności zaczekaj chwilę, aż menu ułatwień dostępu załaduje się w całości.

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na Mzbm.rzeszow.pl były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z nieznalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Czytany 15332 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 marca 2021 11:45