Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

wtorek, 03 marca 2020 09:58

9/2020 Dostawa piasku wraz z rozwiezieniem do piaskownic znajdujących się na terenie danego Rejonu Obsługi Mieszkańców oraz wybraniem i zagospodarowaniem na koszt wykonawcy zanieczyszczonego piasku znajdującego się obecnie w piaskownicach.

Zamawiający:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów, ul. Lisa - Kuli 13 A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy, pod numerem KRS 0000024220, NIP 813-00-16-044, wysokość kapitału zakładowego 8 873 000,00 zł,
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę piasku wraz z rozwiezieniem do piaskownic znajdujących się na terenie danego Rejonu Obsługi Mieszkańców oraz wybraniem i zagospodarowaniem na koszt wykonawcy zanieczyszczonego piasku znajdującego się obecnie w piaskownicach na terenie ROM I, ROM II, ROM III, ROM IV w Rzeszowie.
Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 1 - 39,50 m3 piasku ( 8 piaskownic+1 miejsce z urządzeniami zabawowymi))
Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 2 - 55,00 m3 piasku (12 piaskownic+3 miejsca z urządzeniami zabawowymi)
Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 3 - 33,50 m3 piasku (9 piaskownic)
Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 4 - 95,10 m3 piasku (25 piaskownic)

17.03.2020

Czytany 539 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 17 marca 2020 08:18