Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

poniedziałek, 21 maja 2018 09:55

Klauzula informacyjna dla lokali własnościowych

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje, że

     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli 13A, 35-025 Rzeszów.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z obsługą mieszkań właścicieli lokali realizowaną przez MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową jak również ich przetwarzanie podyktowane jest wymaganiami zawartymi w ustawie: z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania lokalu z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych realizujących zlecenia na rzecz MZBM Sp. z o.o. oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Czytany 11188 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 czerwca 2018 13:57