Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

czwartek, 16 lipca 2020 10:40

Klauzula informacyjna – Korespondencja

Na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli 13A, 35-021 Rzeszów.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu e–mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami oraz innymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianej jako prawnie uzasadniony interes Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu udzielenia odpowiedzi lub upływu ewentualnych roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji.

Ma Pani/Pan prawo:

• żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,
• żądania ich sprostowania,
• żądania usunięcia danych,
• żądania ograniczenia ich przetwarzania,
• do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czytany 727 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 lipca 2020 10:43