Przetarg nr 36/2021 – budynek przy ul. Żeromskiego 5

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Żeromskiego 5 w Rzeszowie NIP 813-31-69-216
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Termoregulację instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żeromskiego 5 w Rzeszowie.

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content