Dbajmy o naszą planetę. Segregujmy odpady

Nie niszczymy naszej planety zasypując ją odpadkami, które nie ulegają degradacji. Statystyczny Polak produkuje blisko 350 kilogramów śmieci rocznie. To mniej niż w całej UE, ale problem narasta. Żeby go opanować trzeba unowocześniać metody i technologie utylizacji i recyklingu. Kluczowe są jednak zmiany w świadomości i precyzyjna segregacja odpadów.

Dlatego UM Miasta Rzeszowa wydał „Słownik segregacji odpadów komunalnych”  (Możecie go również pobrać w wersji elektronicznej) https://bit.ly/3k0HU3N

Jest kolportowany wśród mieszkańców, a na stronie MZBM można znaleźć link odsyłający do publikacji.

 Segregacja to fundamentalny warunek powodzenia utylizacji i recyklingu odpadów. Na stronie erzeszow.pl czytamy m. in. „(…) Im lepiej posegregowane odpady na osiedlach, tym łatwiej następnie wybrać z nich surowce nadające się do przetworzenia (…)”.

Prawidłowa segregacja to zadanie dla samorządów i przede wszystkim mieszkańców. Byśmy jednak wszyscy potraktowali segregację poważnie i z należnym jej znaczeniem konieczna jest odpowiednia edukacja budująca świadomość zasadności takiego działania. Dla dobra nas wszystkich. M. in. dlatego UM Rzeszowa wydał słownik segregacji, który jest kolportowany w przedszkolach, szkołach oraz na rzeszowskich osiedlach mieszkaniowych. Słownik zawiera listę ponad tysiąca odpadów komunalnych i ma pomóc mieszkańcom Rzeszowa we właściwej segregacji. W słowniku można także znaleźć informacje na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz szczegółowe informacje o odpadach selektywnie zbieranych i odbieranych bezpośrednio z nieruchomości.

W 2023 roku samorządy, a więc mieszkańcy mają obowiązek wyselekcjonować i przetworzyć 35 procent ogólnej masy zebranych odpadów. W Rzeszowie co roku powstaje ponad 70 tysięcy ton odpadów komunalnych. Ich prawidłowa segregacja oraz recykling mają znaczenie nie tylko w kwestii ekologii, ale również finansów. Za niedotrzymanie limitów recyklingu samorządom grożą kary finansowe. Brak segregacji wpływa także negatywnie na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów. Tam, gdzie mieszkańcy radzą sobie z tym obowiązkiem lepiej, opłaty można utrzymać na niższym poziomie.

– Staramy się być miastem ekologicznym, zielonym i neutralnym klimatycznie. Niezwykle istotna w tym kontekście jest gospodarka zamkniętego obiegu odpadów. Aby prowadzić ją w sposób maksymalnie skuteczny, musimy postawić na intensywną edukację, wykorzystując w tym celu każde dostępne narzędzie. Jestem przekonany, że nasz słownik będzie idealnym rozwiązaniem, nie tylko dla najmłodszych rzeszowian. Jako osoby dorosłe przecież także niejednokrotnie zastanawiamy się, do którego kubła wrzucić jakiś śmieć i czasami trudno poprawnie zdecydować – powiedział dla erzeszow.pl Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Idea przygotowania słownika zrodziła się podczas wrześniowego pikniku ekologicznego w Parku Jedności Polonii z Macierzą przy al. Cieplińskiego.

Bardzo cennym elementem słownika jest opis symboli na opakowaniach, tak aby można było dokonywać świadomych zakupów produktów, które nadają się do recyklingu. Ponadto w słowniku zawarto informacje o tym, co warto samodzielnie kompostować, i które odpady zaliczamy do frakcji bio, ale także o tym dlaczego palenie odpadów szkodzi. Poruszono m. in. temat gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Opisano zasadę 5R: odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, przetwarzaj, kompostuj. Zachęcamy do lektury

Skip to content