SKORZYSTAJ Z DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy  jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z uregulowaniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Kryteria uprawniające do przyznania dodatku mieszkaniowego to :

  • tytuł prawny do lokalu (właściciele, najemcy, podnajemcy, posiadający spółdzielcze prawo do lokalu, ponoszący wydatki związane z jego zajmowaniem itp.),
  • brak tytułu prawnego (oczekujący na przysługujący lokal zamienny lub najem socjalny lokalu),
  • osiąganie odpowiednio niskiego dochodu w danym gospodarstwie domowym,
  • odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu.

Dodatek obliczany jest indywidualnie na wniosek mieszkańca i po spełnieniu wymaganych warunków przyznawany decyzją na okres 6 miesięcy z możliwością wnioskowania na kolejne okresy.

* powyższe informacje przedstawione zostały w celach poglądowych i nie stanowią ostatecznie o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Skip to content