Kadra

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje:

Rada Nadzorcza

Jan Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Ulijasz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Halina Bieniek-Stopa – Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Sak – Członkini Rady Nadzorczej

Osoby zarządzające firmą

Roman Szczepanek – Prezes Zarządu

Edyta Trojan – Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy
Andrzej Smyczyński – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Agnieszka Wójcik – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego z-ca Głównego Księgowego

Łukasz Południak – Kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców I
Mateusz Ruszała – Kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców II
Bogusław Siwiec – Kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców III
Ireneusz Karasiński – Kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców IV

Lucyna Więcek – Radca Prawny
Monika Filip – Dział Kadrowo – Administracyjny
Wiesław Walicki – Stanowisko ds. BHP i OC
Agnieszka Łyszczarz – Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Paulina Hołysz – Stanowisko ds. Koordynacji Spraw Sądowych i Egzekucyjnych
Krystyna Kotula – Stanowisko ds. Organizacyjnych
Anna Skiba – Dział Marketingu i Komunikacji

Skip to content