Informacje dla Naszych Mieszkańców

Książeczki opłat

Jeżeli realizujecie Państwo opłaty mieszkaniowe w formie przelewów lub zleceń bankowych i nie jest potrzebna książeczka opłat, prosimy zgłosić ten fakt do nas:

Poczta e-mail:

Opłaty mieszkaniowe: 17 86 05 546


Poczta e-mail: 

Opłaty mieszkaniowe: 17 86 61 686


Poczta e-mail:

Opłaty mieszkaniowe: 17 85 48 766


Poczta e-mail:

Opłaty mieszkaniowe: 17 85 48 735

Co wpływa na koszt eksploatacji i utrzymania nieruchomości

Kryteria korzystania z dodatków mieszkaniowych


Administrator Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Klauzula informacyjna dla lokali własnościowych

Klauzula informacyjna dla lokali komunalnych

Znajdź administratora budynku

Administracja i obsługa techniczna

Skip to content