Informacje ogólne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze 100-procentowymi udziałami Gminy Miasta Rzeszów, powstałą w roku 1951. Podstawowy przedmiot działalności firmy to administrowanie, zarządzanie i eksploatacja budynków stanowiących mienie Miasta Rzeszowa, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych.

Zakres działań MZBM Sp. z o.o. obejmuje w szczególności:

  • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
  • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
  • bieżące administrowanie nieruchomościami
  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem.

MZBM Sp. z o.o. zarządza i administruje 444 nieruchomosciami (w tym 407 to budynki mieszkalne, a 37 to budynki użytkowe). Ogółem liczba zarządzanych lokali wynosi 16056 (w tym: mieszkania 14822, lokale użytkowe 1234).

Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów wynosi 766 tyś. m2 (w tym mieszkania – 685 tyś. m2 a lokale użytkowe – 81 tyś. m2). Kubatura zarządzanych budynków wynosi ok. 3 300 000 m3. W zarządzie MZBM Sp. z o.o. jest 12400 lokali własnościowych i 3656 lokali gminnych. MZBM Sp. z o.o. zarządza 385 Wspólnotami Mieszkaniowymi, ponadto administruje terenami zielonymi o powierzchni ponad 100 ha. Od 15 stycznia 2008 r. zarządza też Podziemną Trasą Turystyczną „Rzeszowskie piwnice”.
Dane wg stanu na dzień 10.04.2021r

MZBM Sp. z o.o. wybudował i oddał do użytkowania 2 budynki komunalne przy ul. Strzelniczej 14 i 16 ze 120 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4 789 m2; przejął budynek przy ul. Hoffmanowej 23 i adoptował go na lokale mieszkaniowe (socjalne) tworząc 97 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3 053 m2 oraz przejął budynek przy ul. Litewska 2 i adaptował go na lokale mieszkalne (socjalne) tworząc 100 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 890 m2 i 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 404 m2 .

MZBM Sp. z o.o. swoje zadania wykonuje przy pomocy czterech rejonów obsługi mieszkańców (ROM) zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Zatrudnia 156 osób. Poprzez zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry świadczy usługi na wysokim poziomie. Głównym atutem firmy jest posiadanie wysokiej klasy fachowców z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  oraz osób z Państwową Licencją Zawodową Zarządców Nieruchomości. Posiada własne biuro projektowe, zespół radców prawnych i pogotowie techniczne, które świadczą usługi wewnątrz i na zewnątrz firmy.

MZBM Sp. z o.o. posiada punkty obsługi kasowej, w których nie pobiera się prowizji za dokonywane wpłaty z tytułu użytkowania lokali.

Dane o Firmie

Pełna nazwa firmy: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Adres firmy: ul. Płk. L. Lisa-Kuli 13A, 35-025 Rzeszów.
Centrala: 17 85 36 021
Sekretariat: 17 85 32 604
Fax: 17 85 21 471
e-mail: 
https://www.mzbm.rzeszow.pl

Dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024220
NIP: 813-00-16-044
Wysokość kapitału zakładowego: 10 011 000 zł

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Miasto Rzeszów, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

Rada Nadzorcza

Jan Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Halina Bieniek-Stopa – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Sak – Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Ulijasz – Członek Rady Nadzorczej

Osoby zarządzające firmą

Prezes Zarządu: Roman Szczepanek
Tel: 17 85 32 604

Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy: Edyta Trojan
Tel:  17 85 32 604

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych: Andrzej Smyczyński
Tel:  17 85 32 604

Osoba pierwszego kontaktu handlowego
Z-ca Głównego Księgowego: Agnieszka Wójcik
Tel: 17 86 14 733

Rok założenia firmy: 1951r.
Liczba zatrudnionych: 156
Profil działalności:
  Podstawowy – zarządzanie nieruchomościami – usługi.
  Drugorzędny – budownictwo ogólne – usługi.

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Przykro nam ale nasza strona nie jest przystosowana do wyświetlania się w przeglądarce Internet Explorer.
Prosimy o skorzystanie z nowszych przeglądarek.

Skip to content