Informacje ogólne o MZBM

Twoje nieruchomości w dobrych rękach!

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. to spółka prawa handlowego, której właścicielem w 100% jest Gmina Miasta Rzeszów. Powstała w roku 1951, firma ma ponad siedem dekad doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami, co czyni ją liderem w branży na lokalnym rynku.

Zakres działalności

Podstawowy przedmiot działalności MZBM obejmuje:

 • Administrowanie budynkami: Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami należącymi do Miasta Rzeszowa, wspólnot mieszkaniowych, a także osób fizycznych i prawnych.
 • Eksploatacja budynków: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynków poprzez systematyczne przeglądy techniczne, konserwację oraz usuwanie awarii.
 • Administrowanie nieruchomościami: Kompleksowe podejście do administrowania obejmujące aspekty finansowe, techniczne i prawne, z myślą o długoterminowym utrzymaniu wysokiej wartości i funkcjonalności nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać MZBM?

 • Wieloletnie doświadczenie: Ponad 70 lat w branży zarządzania nieruchomościami gwarantuje profesjonalizm i skuteczność działania.
 • Wsparcie lokalne: Jako firma w 100% należąca do Gminy Miasta Rzeszów, MZBM działa w interesie mieszkańców i lokalnej społeczności.
 • Kompleksowe usługi: Od administrowania po eksploatację budynków – MZBM oferuje pełne wsparcie w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 • Dbałość o szczegóły: Systematyczne pielęgnowanie terenów zielonych, modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej gospodarki energetycznej to tylko niektóre z działań podejmowanych przez MZBM, aby zapewnić najwyższy standard usług.

Nasze osiągnięcia:

MZBM może pochwalić się licznymi sukcesami w dziedzinie administrowania nieruchomościami,
w tym:

 • Inwestycje w infrastrukturę: Regularne modernizacje i remonty budynków, które podnoszą wartość nieruchomości oraz poprawiają ich funkcjonalność.
 • Pielęgnacja terenów zielonych: Coroczne prace obejmujące pielęgnację drzew i krzewów oraz koszenie trawników, które przyczyniają się do poprawy estetyki i komfortu życia mieszkańców.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych profesjonalnym administrowaniem nieruchomościami. Nasze doświadczenie i zaangażowanie w dbałość o mienie miejskie oraz prywatne gwarantuje satysfakcję i bezpieczeństwo.
Dane kontaktowe:

Adres firmy: ul. Płk. L. Lisa-Kuli 13A, 35-025 Rzeszów.
Centrala: 17 85 36 021
Sekretariat: 17 85 32 604
Fax: 17 85 21 471
e-mail: 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Twoje nieruchomości w dobrych rękach!

Zakres działań MZBM Sp. z o.o.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. (MZBM) w Rzeszowie prowadzi kompleksową działalność w zakresie administrowania nieruchomościami, obejmującą:

 • Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości: Efektywne administrowanie finansami nieruchomości, w tym budżetowanie, planowanie inwestycji i kontrola wydatków, co gwarantuje stabilność i rozwój administrowanych zasobów.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości: Regularne przeglądy techniczne, konserwacja oraz usuwanie usterek i awarii, co zapewnia ciągłość bezpiecznego użytkowania budynków.
 • Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego: Monitorowanie zużycia energii, termomodernizacja budynków i promowanie odnawialnych źródeł energii, co pozwala na oszczędności oraz ochronę środowiska.
 • Bieżące administrowanie nieruchomościami: Codzienne administrowanie budynkami, utrzymanie porządku i estetyki terenów oraz obsługa techniczna nieruchomości.
 • Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem: Planowanie i realizacja prac remontowych oraz modernizacyjnych, aby zapewnić długotrwałą wartość i funkcjonalność budynków.

Nadzorowane zasoby

MZBM Sp. z o.o. administruje 550 budynkami, w których znajduje się łącznie 17 056 lokali
(15 806 mieszkań i 1 250 lokali użytkowych). Łączna powierzchnia użytkowa nadzorowanych zasobów wynosi 818 tys. m² (741 tys. m² powierzchni mieszkaniowej i 77 tys. m² powierzchni użytkowej). W komenderowaniu MZBM jest 13 574 lokali własnościowych oraz 3 482 lokali gminnych. Firma zajmuje się obsługą również 495 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz administruje terenami o powierzchni ponad 112 ha. Dane wg stanu na dzień 31.05.2023 r.

Realizowane inwestycje

MZBM Sp. z o.o. zrealizował szereg ważnych inwestycji, w tym:

 • Wybudowanie i oddanie do użytkowania dwóch budynków komunalnych przy ul. Strzelniczej 14 i 16: 120 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4 789 m².
 • Przejęcie i adaptacja budynku przy ul. Hoffmanowej 23: 97 lokali mieszkalnych (socjalnych) o łącznej powierzchni użytkowej 3 053 m².
 • Przejęcie i adaptacja budynku przy ul. Litewskiej 2: 100 lokali mieszkalnych (socjalnych) o łącznej powierzchni użytkowej 2 890 m² oraz 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 404 m².

Obsługa mieszkańców

MZBM Sp. z o.o. realizuje swoje zadania przy pomocy czterech rejonów obsługi mieszkańców (ROM) zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Firma zatrudnia 143 osoby, w tym wysoko wyspecjalizowaną kadrę z uprawnieniami budowlanymi oraz Państwową Licencją Zawodową Zarządców Nieruchomości. MZBM posiada własne biuro projektowe, zespół radców prawnych oraz pogotowie techniczne, które świadczą usługi zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
MZBM Sp. z o.o. posiada punkty obsługi kasowej, w których mieszkańcy mogą dokonywać wpłat z tytułu użytkowania lokali bez pobierania prowizji, co ułatwia zarządzanie finansami i zwiększa wygodę mieszkańców.
Dzięki profesjonalnemu podejściu i wieloletniemu doświadczeniu, MZBM Sp. z o.o. zapewnia najwyższą jakość usług, dbając o mienie miejskie oraz prywatne i tworząc komfortowe warunki życia dla mieszkańców Rzeszowa.

Twoje nieruchomości w dobrych rękach!

Dane o Firmie

Pełna nazwa firmy: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Adres firmy: ul. Płk. L. Lisa-Kuli 13A, 35-025 Rzeszów.
Centrala: 17 85 36 021
Sekretariat: 17 85 32 604
Fax: 17 85 21 471
e-mail: 
https://www.mzbm.rzeszow.pl

Dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024220
NIP: 813-00-16-044
Wysokość kapitału zakładowego: 10 011 000 zł

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Miasto Rzeszów, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

Rada Nadzorcza

Jan Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Ulijasz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Halina Bieniek-Stopa – Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Sak – Członkini Rady Nadzorczej

Osoby zarządzające firmą

Prezes Zarządu: Roman Szczepanek
Tel: 17 85 32 604

Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy: Edyta Trojan
Tel:  17 85 32 604

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych: Andrzej Smyczyński
Tel:  17 85 32 604

Dział marketingu i komunikacji: Anna Skiba
Telefon: 505058088
Informacje ogólne:

Osoba pierwszego kontaktu handlowego
Z-ca Głównego Księgowego: Agnieszka Wójcik
Tel: 17 86 14 733

Rok założenia firmy: 1951r.
Liczba zatrudnionych: 143
Profil działalności:
  Podstawowy – zarządzanie nieruchomościami – usługi.
  Drugorzędny – budownictwo ogólne – usługi.

Skip to content