Kim jesteśmy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze 100-procentowymi udziałami Gminy Miasta Rzeszów, powstałą w roku 1951. Podstawowy przedmiot działalności firmy to administrowanie, zarządzanie i eksploatacja budynków stanowiących mienie Miasta Rzeszowa, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych.

Zakres działań spółki obejmuje w szczególności:

zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości

ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA ENERGETYCZNEGO

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI

bieżące administrowanie nieruchomościami, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem

Oferta prac projektowych

OFERUJEMY swoje usługi w zakresie m.in.: Opracowywanie projektów branży architektonicznej (kolorystyki elewacji, docieplenia ścian, inwentaryzacje budowlane, konserwatorskie itp.); Opracowywanie projektów branży sanitarnej instalacje c.o. (nowe, modernizacje

Czytaj wiecej ..

Nasze motto

Transparentność i uczciwość to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonych.

Skip to content