Zakres działań MZBM

   Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM) pełni kluczową rolę w administrowaniu nieruchomościami w Rzeszowie, obejmując szeroki zakres działań mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania i utrzymania nieruchomości.
   MZBM w Rzeszowie prowadzi szeroki zakres działań mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej, bezpieczeństwa użytkowania, efektywnej gospodarki energetycznej oraz bieżącego administrowania nieruchomościami. Dzięki tym działaniom, nieruchomości nadzorowane przez MZBM są utrzymywane w stanie niepogorszonym i spełniają wszystkie wymogi prawne oraz oczekiwania mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy główne obszary działalności MZBM:

Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości. MZBM dąży do efektywnego zarządzania finansami nieruchomości, co obejmuje:

* Budżetowanie i planowanie finansowe: Tworzenie i nadzorowanie budżetów rocznych oraz planowanie długoterminowych inwestycji i remontów.
* Kontrola wydatków: Monitorowanie i optymalizacja wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości.
* Windykacja należności: Skuteczne zarządzanie należnościami oraz działania mające na celu minimalizowanie zaległości płatniczych.

Bieżące administrowanie nieruchomościami, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem Codzienne zarządzanie i utrzymanie nieruchomości to fundament działalności MZBM, który obejmuje:

* Czystość i porządek: Regularne sprzątanie i dbanie o estetykę terenów wokół budynków.
* Obsługa techniczna: Zapewnienie bieżącej obsługi technicznej nieruchomości, w tym konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz grzewczych.
* Modernizacja i remonty: Planowanie i realizacja prac remontowych i modernizacyjnych, aby utrzymać nieruchomości w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości Bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników nieruchomości jest priorytetem MZBM, dlatego podejmowane są następujące działania:

* Przeglądy techniczne i konserwacja: Regularne przeglądy stanu technicznego budynków oraz systematyczna konserwacja instalacji i urządzeń.
* Usuwanie usterek i awarii: Szybkie reagowanie na zgłoszenia dotyczące usterek i awarii, zapewniając tym samym ciągłość bezpiecznego użytkowania nieruchomości.
* Zapewnienie zgodności z przepisami: Dbałość o spełnianie wszystkich wymogów prawnych i norm bezpieczeństwa, w tym przepisów przeciwpożarowych i budowlanych.

Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Efektywne zarządzanie energią jest kluczowym aspektem działalności MZBM, obejmując:
* Monitoring zużycia energii: Analiza i monitorowanie zużycia energii w zarządzanych budynkach, identyfikowanie obszarów, gdzie można osiągnąć oszczędności.
* Termomodernizacja: Inwestycje w ocieplanie budynków i modernizację systemów grzewczych w celu poprawy efektywności energetycznej.
* Promowanie odnawialnych źródeł energii: Wdrażanie technologii OZE, takich jak panele słoneczne, aby zredukować koszty energii i wpływ na środowisko.

MZBM w Rzeszowie prowadzi szeroki zakres działań mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej, bezpieczeństwa użytkowania, efektywnej gospodarki energetycznej oraz bieżącego administrowania nieruchomościami. Dzięki tym działaniom, nieruchomości administrowane przez MZBM są utrzymywane w stanie niepogorszonym i spełniają wszystkie wymogi prawne oraz oczekiwania mieszkańców.

Oferta prac projektowych

OFERUJEMY swoje usługi w zakresie m.in.: Opracowywanie projektów branży architektonicznej (kolorystyki elewacji, docieplenia ścian, inwentaryzacje budowlane, konserwatorskie itp.); Opracowywanie projektów branży sanitarnej instalacje c.o. (nowe, modernizacje

Czytaj wiecej ..

Nasze motto

Transparentność i uczciwość to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonych.

Skip to content