DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZANIA MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY (MZG)

Realizacja zadań dofinansowanych z Funduszu Dopłat

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na podstawie Umowy z Gminą Miasto Rzeszów zajmuje się remontem gminnych lokali mieszkalnych – tzw. pustostanów, które po remoncie służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Z chwilą pojawienia się „Programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat”, udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w okresie od stycznia 2022 roku do stycznia 2024 roku złożyliśmy 11 wniosków o dofinansowanie remontu 162 pustostanów i wszystkie 11 wniosków zostało pozytywnie ocenionych, w tym 7 wniosków z 108 pustostanami zostało już rozliczonych.

Z uwagi na rotację najemców lokali komunalnych działanie ma charakter ciągły.

W dniu 19 lutego 2024 roku złożyliśmy kolejny, już 12 wniosek o dofinansowanie remontu 13 pustostanów.  

Sprawy dofinansowania remontu pustostanów prowadzi Jerzy Jędryka – St. ds. pozyskiwania funduszy.

Skip to content