Inwestycje

   Co roku wykonujemy średnio 50 odnowień elewacji budynków należących do Gminy Miasta Rzeszowa oraz, budynków wspólnot mieszkaniowych którymi zarządzamy. Stosowną dokumentację opracowuje specjalistyczny zespół naszych pracowników Działu Projektowego.
Kolorystka elewacji dobierana jest do otoczenia w porozumieniem z konserwatorem zabytków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych.
Zmiany w wyglądzie budynków wpływają korzystnie na samopoczucie mieszkających w nich osób, poprawiają estetkę, porządek i bezpieczeństwo w mieście. Elewacja jest tylko zewnętrznym efektem wykonywanych remontów, najczęściej wykonujemy kompleksową termomodernizację wraz z dociepleniem obiektu. Oprócz estetyki obniżamy zatem zapotrzebowanie na energie cieplną, a tym samym zmniejszamy koszty eksploatacji.

MZBM administruje także terenami, które należą do Wspólnot Mieszkaniowych i gminy miasta Rzeszowa. Co roku wykonywana jest pielęgnacja drzew i krzewów, koszenie trawników

Skip to content