Punkty obsługi kasowej

ZARZĄD przy ul. L. Lisa-Kuli 13a

Od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400
Przerwa od 1100 do 1130

ROM II przy ul. Spiechowicza 6A
ROM III przy ul. Bulwarowej 2

od 1 do 16 dnia miesiąca w godz. od 800 do 1400
PRZERWA od 1100 do 1130

W kasach przyjmowane są wpłaty dotyczące zasobów
mieszkaniowych obsługiwanych przez ROM I-IV

Skip to content