Punkty obsługi kasowej

ZARZĄD przy ul. L. Lisa-Kuli 13a

Od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400
Przerwa od 1100 do 1130

ROM II przy ul. Spiechowicza 6A
ROM III przy ul. Bulwarowej 2

od 1 do 16 dnia miesiąca w godz. od 800 do 1400
PRZERWA od 1100 do 1130

W kasach przyjmowane są wpłaty dotyczące zasobów
mieszkaniowych obsługiwanych przez ROM I-IV

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content