Lokale użytkowe do wynajęcia

Wykazy lokali do wynajęcia oraz wykaz ogłoszonych przetargów na najem lokali użytkowych dostępne na stronie Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Informacja dla przedsiębiorców:

MZBM Sp. z o.o. informuje, że termin składania wniosków o zastosowanie ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie dla przedsiębiorców za dany miesiąc upływa z ostatnim dniem kolejnego miesiąc

Skip to content