Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z tytułem Zarządcy Roku 2018

Artykuł pochodzi ze strony http://www.administrator24.info

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie z tytułem Zarządcy Roku 2018

 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  |  23.10.2018Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie działa na rynku od ponad 65 lat. Jako spółka miejska specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Rzeszów wraz z otoczeniem budynków. MZBM zarządza ponadto 352 wspólnotami mieszkaniowymi.

Szczególnym obiektem będącym w administrowaniu MZBM-u jest Podziemna Trasa Turystyczna, która przebiega pod zabytkowymi kamienicami i płytą rynku. Obiekt ten jest nierozerwalnie związany z historią Rzeszowa, a jako atrakcja turystyczna ma również istotne znaczenie dla jego promocji.

W latach 2004 i 2006 spółka wybudowała 2 budynki mieszkalne przy ul. Strzelniczej, w których znajduje się 120 lokali.

MZBM zarządza i administruje 415 nieruchomościami o łącznej powierzchni 663,5 tys.m²., w których znajduje się 13,1 tys. lokali mieszkalnych i 643 lokali użytkowych. Spółka zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę, w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz specjalistów z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przy wykonywaniu działalności zawodowej konsekwentnie są przestrzegane przepisy prawa oraz stosowane standardy zawodowe.

Grunwaldzka 21 po remoncie
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Rzeszowie po wykonaniu remontu kapitalnego w ramach programu KAWKA

Za swoją pracę MZBM otrzymał wiele nagród i wyróżnień, szczególnie ważne, przyznane głosami mieszkańców w latach 2005 i 2009 – Brylantowe Klucze. W 2018 r. MZBM zdobył tytuł „Zarządca roku” przyznawany przez redakcję ADMINISTRATORA. Również w 2018 r. MZBM otrzymał Certyfikat Jakości Biznesu i Złoty Laur przyznawany firmom, które nieprzerwanie przez osiem kolejnych lat brały udział w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz wyróżnienie za Specjalną Działalność Proekologiczną przyznawane firmom, które w swej działalności w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne i podejmują wyjątkowe działania proekologiczne.

MZBM Sp. z  o.o. jest liderem w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Od wielu lat realizuje zadania mające na celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2, oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną. Program zmniejszenia niskiej emisji obejmuje likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej >>

Począwszy od roku 2013 w zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZBM zlikwidowanych zostało 1 114 pieców, z tego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA I i KAWKA II” zlikwidowano 201 pieców w 17 budynkach, wprowadzając do mieszkań ciepło systemowe. Poza programem KAWKA zlikwidowano 913 pieców. Efekty ekologiczne to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: pyłu PM10 o 24,5 ton/rok, pyłu PM2,5 o 23,2 ton/rok oraz CO2 o 4 153,8 ton/rok.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i wyprowadzenie spalin poza obszar miasta, MZBM sukcesywnie likwiduje w swoich zasobach piecyki gazowe z otwartą komorą spalania, wykonując instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

W okresie od 2002 do października 2018 roku zlikwidowano 7 397 piecyków gazowych i wykonano instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej w 190 budynkach.
    
Od wielu lat budynki zarządzane i administrowane przez MZBM poddawane są gruntownej termomodernizacji (m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych oraz modernizacji wewnętrznych sieci c.o. i c.c.w.), która w znaczący sposób przyczynia się nie tylko do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania, lecz także wpływa na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości. Dzięki termomodernizacji budynków zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze zmniejszyło się o ponad 32%. W okresie od 2004 roku do października 2018 roku wykonano termomodernizację 337 budynków.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Należy dodać, że MZBM jest jednym z sygnatariuszy Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka, w trosce o ochronę środowiska naturalnego oraz mając na uwadze względy ekonomiczne, stawia na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym montaż instalacji fotowoltaicznych. W chwili obecnej MZBM jest liderem projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Etap III”, w ramach którego wykonane zostaną minielektrownie fotowoltaiczne w 13 budynkach 3 spółek miejskich, w tym 5 instalacji w budynkach administracyjnych MZBM. Łączna moc 13 instalacji to 127,1 kW. Projekt jest zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach „Działania 3.4 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii”.

Nieodłącznym elementem funkcjonowania spółki jest podejmowanie działań na rzecz integracji lokalnej społeczności, m.in.  poprzez sponsorowanie i  uczestnictwo w różnych imprezach i wydarzeniach osiedlowych. Ponadto MZBM realizuje inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców: buduje place zabaw dla dzieci, miejsca postojowe, podjazdy dla niepełnosprawnych. Równolegle do tych przedsięwzięć MZBM podejmuje szereg działań na rzecz poprawy powierzchni terenów zielonych poprzez rewitalizację podwórek i terenów w otoczeniu administrowanych budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych. We współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta spółka uczestniczy w kształtowaniu terenów zielonych poprzez opracowywanie corocznych planów nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów.

Źródło: http://www.administrator24.info

Skip to content