Nowe windy w starym bloku oficjalnie wystartowały. To skok w XXI wiek


– Miałam zamiar sprzedawać swoje mieszkanie bo mieszkam wysoko i coraz trudniej mi było wychodzić na moje 5 piętro. Teraz myślę, że to jednak dla mnie najlepsze miejsce do mieszkania. Dzięki windom nie będę sprzedawać mieszkania – mówi pani Zofia mieszkanka bloku przy Hetmańskiej 43/I gdzie w czwartek oficjalnie oddano do użytku nowoczesne windy zewnętrzne.

Budynek powstał w 1938 roku, w latach 90. XX wieku dobudowano do niego dodatkowe dwa piętra. Teraz dzięki staraniom wspólnoty mieszkańców, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz dzięki pożyczce z Banku Gospodarstwa Krajowego udało się zaadaptować przestarzały blok mieszkalny do standardów XXI wieku. Nowoczesne windy zewnętrzne diametralnie poprawiają warunki życia mieszkańców, a budynkowi nadają nowoczesnego wyglądu.

Prezydent Miasta Rzeszów Konrad Fijołek


Podczas oficjalnego oddania do użytku sześciu nowoczesnych wind Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa mówił m. in.: – To ważne dla społeczności tego bloku, aby móc poprawić dostępność mieszkań. Udało się w Rzeszowie to stworzyć i dzisiaj windy cieszą mieszkańców. Stają się kolejnym symbolem rozwoju i nowoczesności miasta. Kiedyś dobudowaliśmy piętra, dzisiaj windy.

I dodawał: – To budynek oddany do użytku tuż przed II wojną światową. Początkowo był niższy od dwie kondygnacje, ale z biegiem lat dobudowano do niego dodatkowe piętra. I to z czasem stało się problemem, bo żeby wyjść na górę, trzeba było mieć naprawdę niezłą kondycję. Zatem było bardzo ważne, aby wyposażyć go w windy. Ich budowa wewnątrz klatek nie była możliwa, zatem wspólnie z mieszkańcami postawiliśmy na windy zewnętrzne, które właśnie zostały uruchomione. Cieszę się, że poprawią mieszkańcom jakość życia i będą kolejnym symbolem nowoczesności naszego miasta – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Podczas oficjalnego oddania do użytku nowoczesnych wind dla mieszkańców prezydentowi Konradowi Fijołkowi towarzyszyli m. in. prezes MZBM Roman Szczepanek, dyrektor MZBM ds. technicznych Andrzej Smyczyński, dyr. ds. ekonomicznych Edyta Trojan, kierownik ROM nr III Bogusław Siwiec, dyrektor regionalny Banku Gospodarstwa Krajowego Konrad Skomra, dyrektor regionu Południe firmy Schindler Polska, głównego wykonawcy wind Marzena Sowik, Norbert Oczak przedstawiciel Pracowni Projektowej A&K Adam Wilkos oraz przedstawiciele Wspólnoty Mieszkańców Wiesław Rusin i Maciej Dorosz.

Blok mieszkalny przy Hetmańskiej 43/I służy kolejnym pokoleniom mieszkańców od 1938 roku więc ponad 85 lat. Po raz pierwszy był poważnie modernizowany w latach 90. XX wieku. Do czterokondygnacyjnego budynku dobudowano dwa piętra. Zwiększono liczbę mieszkań, ale dla osób zajmujących lokale na najwyższych piętrach wzrosły uciążliwości.

Dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców małych dzieci wspinanie się na czwarte czy piąte piętro było prawdziwym utrapieniem. Dziś, po kolejnej poważnej modernizacji, tego problemu już nie będzie, a komfort życia znacznie wzrośnie. Mieszkańcy już nie będą musieli wspinać się mozolnie na najwyższe piętra. Wysokość pokonają w kabinie przeszklonej windy, a podczas podróży będą mogli podziwiać widok na zaporę, stadion miejski i Nowe Miasto.

Dzięki sześciu windom zewnętrznym budynek mieszkalny z czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego mocno zyskał także architektonicznie. Atrakcyjne przeszklone szyby windowe jak pomost do nowoczesności nadają budynkowi interesującego współczesnego wyglądu.

– W bloku przy Hetmańskiej 43/I jest 117 mieszkań, w których żyje 258 osób. Kiedy wspólnota mieszkańców podjęła decyzję o podjęciu próby budowy wind zewnętrznych sprawdziliśmy możliwości dofinansowania inwestycji. Okazało się, że w Banku Gospodarstwa Krajowego można uzyskać pożyczkę pod warunkiem m. in., że inwestycja poprawi dostępność dla ludzi starszych, niepełnosprawnych i dzieci do 6 lat. W budynku przy Hetmańskiej 43/I zamieszkują przedstawiciele każdej z tych grup mieszkańców więc wymogi były spełnione – tłumaczy prezes Roman Szczepanek.

Prezes Roman Szczepanek


Dodaje, że sprawy ruszyły bardzo szybko. Wspólnota podjęła uchwały umożliwiające uzyskanie finansowania na dobudowę wind w banku BGK w 2021 r. oraz na realizację w 2022 r. Prace projektowe dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hetmańskiej 43/I zostały wykonane przez A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos – czego skutkiem było uzyskanie pozwolenia na budowę udzielonego we wrześniu 2022 r.

Przetarg na realizację wygrała firma Schindler Polska sp. z o.o. Umowę podpisano w listopadzie 2022 r. W lutym 2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. Pracy było wiele, a prace były utrudnione szalejącą pandemią koronawirusa oraz sytuacją po wybuchu wojny w Ukrainie.

Zmieniono lokalizację kabli sieci elektroenergetycznej oraz sieci telefonicznej, które były w kolizji z dobudowywanymi windami. Konieczna była m. in. rozbiórka ścian klatek schodowych, do których zostały dobudowane windy oraz wykonanie robót ziemnych, podszybia dźwigu. Budowa wymagała m.in. także rozebrania części chodnika, jezdni i miejsc parkingowych, wykonania podszybia wind, części podziemnych i nadziemnych szybów windowych, a nawet przebudowy dachu oraz częściowego wycięcia ścian klatek schodowych i usunięcia okien budynku.

Robót tych nie można było wykonać w sezonie zimowym z uwagi na konieczność otwarcia klatki schodowej na warunki zewnętrze co poskutkowałoby nadmiernymi kosztami ogrzewania budynku.

– Już w momencie wykupu mieszkań przez lokatorów pojawiały się głosy, że dostępność do tych najwyższych pięter jest utrudniona dla ludzi starszych i matek z dziećmi. Dziś przeszkody i utrudnienia zostały zlikwidowane – podkreślał prezes Roman Szczepanek.


A mieszkańcy potwierdzali jego opinię. – Miałam zamiar sprzedawać swoje mieszkanie bo mieszkam wysoko i coraz trudniej mi było wychodzić na moje 5 piętro. Teraz myślę, że to jednak dla mnie najlepsze miejsce do mieszkania. Dzięki windom nie będę sprzedawać mieszkania – mówi pani Zofia mieszkanka bloku przy Hetmańskiej 43/I

– Uciążliwości związanych z budową, cierpliwie tolerowanych przez mieszkańców było wiele, ale dziś możemy się cieszyć oddaniem do użytku wspaniałych nowoczesnych wind, których budowa kosztowała ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych – zakończył Roman Szczepanek.

– To budynek przedwojenny, realizacja była więc złożona i dość trudna. Było dużo prac rozbiórkowych, musieliśmy wykonać dodatkowe podesty i dojścia do dźwigów. Złożoność tego projektu była pewnym wyzwaniem – mówiła Marzena Sowik, dyrektor południowego regionu w firmie Schindler Polska.

Podczas oficjalnego otwarcia dziennikarze dopytywali o to czy za przykładem bloku przy Hetmańskiej mogliby pójść mieszkańcy i zarządcy innych rzeszowskich budynków mieszkalnych.

– Warunkiem jest wola wspólnot mieszkaniowych, które zdecydują się skorzystać z oferty finansowania i możliwości wyłożenia środków z funduszów remontowych. Jeżeli będą partnerzy, my będziemy ich zachęcać. Po to pokazujemy tę realizację, żeby ci, co się zastanawiają, uwierzyli, że to wykonalne – mówił prezydent Konrad Fijołek.

Na budowę wind bank BGK udzielił 3 milionów 200 tysięcy złotych pożyczki. Spłata jest rozłożona na 20 lat. Uzyskano umorzenia: 10 procent z tytułu, że inwestycja dotyczy budynku wielorodzinnego, kolejne 10 procent umorzenia w związku z tym, że w budynku mieszka duża liczba osób starszych, z niepełnosprawnościami i małych dzieci.

Hetmańska 43/I zyska nową jakość – windy zewnętrzne – MZBM Sp. z o. o. Rzeszów

Skip to content