Oferta prac projektowych

OFERUJEMY swoje usługi w zakresie m.in.:

 • Opracowywanie projektów branży architektonicznej (kolorystyki elewacji, docieplenia ścian, inwentaryzacje budowlane, konserwatorskie itp.);
 • Opracowywanie projektów branży sanitarnej instalacje c.o. (nowe, modernizacje i regulacje), ciepłej wody użytkowej (nowe, modernizacje i regulacje), zimnej wody, wymiennikownie itp.;
 • Ekspertyzy i oceny mykologiczno-budowlane budynków i pomieszczeń;
 • Oceny i ekspertyzy techniczne instalacji sanitarnych;
 • Plotowanie rysunków technicznych z różnych formatów i nośników;
 • Kosztorysowanie robót budowlanych (instalacje i sieci sanitarne, wentylacje, roboty ogólnobudowlane);
 • Kontrole stanu technicznego budynków/obiektów budowlanych 1. roczne i 5. letnie.

WYCENĘ PRAC PROJEKTOWYCH dokonujemy na podstawie „Środowiskowych zasad wycen prac projektowych” wg aktualnych cen rynkowych. Po określeniu zakresu robót dopuszczamy możliwość negocjacji ceny.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

 • Właścicieli prywatnych nieruchomości,
 • Wspólnot mieszkaniowych,
 • Deweloperów,
 • Właścicieli lokali w budynkach będących w administracji zakładów pracy,
 • Urzędów gmin posiadających lokale w nieruchomościach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, sąsiadujących z Gminą Miasto Rzeszów, które nie prowadzą wyspecjalizowanej działalności w kierunku zarządzania nieruchomościami.

ZAPYTANIA OFERTOWE prosimy kierować do:
Dział Techniczny
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A
35-025 Rzeszów

Roman Karnaś
Telefon: 17 86 14 722
Poczta e-mail: 

Skip to content