Pomożemy w remoncie kamienicy

Skorzystaj z premii kompensacyjnejBank Gospodarstwa Krajowego

Premia kompensacyjna z FTiR – BGK

Premia kompensacyjna

Premia kompensacyjna – to rekompensata dla właścicieli budynków mieszkalnych lub ich części, którzy miedzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku ponieśli straty wynikające z regulowania stawek czynszu. Premia pozwoli na zrefinansowanie kosztów poniesionych na remont budynku lub spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu.

Dla kogo?
Z premii kompensacyjnej może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem:

  • budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym,
  • części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku albo tej części budynku także 25 kwietnia 2005 roku, bądź nabyła ten budynek lub tę cześć budynku w drodze spadku od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

Najważniejsze korzyści:

  • zwrot kosztów poniesionych na remont lub spłata kredytu,
  • ograniczenie strat ciepła,
  • spadek kosztów eksploatacji budynku, np. niższe koszty ogrzewania,
  • wzrost wartości rynkowej budynku,
  • poprawa wyglądu wizualnego budynku (bez udziału środków z budżetu miasta).

Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię kompensacyjną jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

  • w przypadku finansowania przedsięwzięcia lub remontu ze środków własnych wniosek należy złożyć w centrali lub wybranym regionie Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytu, wniosek należy złożyć za pośrednictwem banku kredytującego współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Skip to content