Przetarg 11/2024 – budynek przy ul. B. Westerplatte 9 w Rzeszowie

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. B. Westerplatte 9 w Rzeszowie NIP 813-31-69-558
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę 35 szt. zaworów ćwierćobrotowych na kulowe przy licznikach gazowych w budynku przy ul. B. Westerplatte 9 w Rzeszowie.

Skip to content