Przetarg 37/2022 – budynek przy ul. B. Krzywoustego 5 w Rzeszowie

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. B. Krzywoustego 5 w Rzeszowie NIP 813-332-11-616
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej w budynku przy ul. B. Krzywoustego 5 w Rzeszowie.

Skip to content