Przetarg nr 2/2022 – budynek przy ulicy Chrzanowskiej 2

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Chrzanowskiej 2 w Rzeszowie NIP 813-31-69-877
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Chrzanowskiej 2 w Rzeszowie.

W zaproszeniu do składania ofert zmienia się akapit  „Do oferty należy dołączyć ”  :

1. Kopię uprawnień budowlanych specjalności instalacje sanitarne osoby kierującej robotami oraz kopię zaświadczenia , że osoba ta jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

Skip to content