Przetarg nr 2/2022 – budynek przy ulicy Chrzanowskiej 2

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Chrzanowskiej 2 w Rzeszowie NIP 813-31-69-877
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Chrzanowskiej 2 w Rzeszowie.

W zaproszeniu do składania ofert zmienia się akapit  „Do oferty należy dołączyć ”  :

1. Kopię uprawnień budowlanych specjalności instalacje sanitarne osoby kierującej robotami oraz kopię zaświadczenia , że osoba ta jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content