Przetarg nr 24/2022 – budynek przy ulicy Asnyka 8

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Asnyka 8 w Rzeszowie NIP 813-34-78-213
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę instalacji c.c.w.u. wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu ziemnego oraz budową i przebudową instalacji c.o. w budynku przy ul. Asnyka 8 w Rzeszowie.

09.06.2022 – Korekta  przedmiaru robót Asnyka 8 – nowy załącznik

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content