Przetarg nr 26/2022 – budynek przy ulicy Staszica 27

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Staszica 27 w Rzeszowie NIP 813-31-70-047
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35- 025 Rzeszów, ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Podniesienie poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy w budynku przy ul. Staszica 27 w Rzeszowie.

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Skip to content