Przetarg nr 6/2022 – budynek przy ulicy B. Westerplatte 1

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. B. Westerplatte 1 w Rzeszowie NIP 813-31-68-168
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową instalacji gazu oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. B. Westerplatte 1 w Rzeszowie.

PILNE ! Zmiana terminu otwarcia ofert dotycząca przetargu nr 6/2022, związana z uzupełnieniem przedmiaru robót. OTWARCIE OFERT W PRZETARGU NR 6/2022 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.02.2022r.

Skip to content