Przetarg nr 8/2022 – budynek przy ulicy Krzywoustego 7

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Rzeszowie NIP 813-31-68-240
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachowego z dociepleniem w budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Rzeszowie.

INFORMACJA !
W związku z niepodpisaniem umowy przez firmę CONSTRUM sp. z o.o. i nie wykonaniem robót przetarg zostaje unieważniony.

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Skip to content