Spotkanie RzeszówToMy z Mieszkańcami osiedli: Biała, Drabinianka

Nazwa

Spotkanie z Mieszkańcami w ramach cyklu #RzeszówToMY

Termin i miejsce

29 września 2023, godz. 16:00 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Kwiatkowskiego 121a w Rzeszowie

Program spotkania

Godz.: 16:00 dyżury pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

– przyjmowanie wniosków pisemnych od mieszkańców

– informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

– stoiska jednostek miejskich oraz organizacji pozarządowych

Godz.: 17:00 POCZĄTEK SPOTKANIA

Godz.: 19:00 zakończenie spotkania

Spotkanie RzeszówToMy z Mieszkańcami osiedli: Biała, Drabinianka

Źródło: https://www.erzeszow.pl/2926-konsultacje-spoleczne/71774-trwajace-konsultacje-spoleczne/84473-spotkanie-rzeszowtomy-z-mieszkancami-osiedli-biala-drabinianka.html

Skip to content