Spotkanie RzeszówToMy z Mieszkańcami osiedli: Kotuli, Krakowska Południe, Przybyszówka

Spotkanie z Mieszkańcami w ramach cyklu #RzeszówToMY

Termin i miejsce:
15 września 2023, godz. 16:00 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Błogosławionej Karoliny 21 w Rzeszowie

Program spotkania:
Godz.: 16:00 dyżury pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

– przyjmowanie wniosków pisemnych od mieszkańców

– informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

– stoiska jednostek miejskich oraz organizacji pozarządowych

Godz.: 17:00 POCZĄTEK SPOTKANIA

Godz.: 19:00 zakończenie spotkania

Źródło: https://erzeszow.pl/2926-konsultacje-spoleczne/71774-trwajace-konsultacje-spoleczne/83227-spotkanie-rzeszowtomy-z-mieszkancami-osiedli-kotuli-krakowska-poludnie-przybyszowka.html
Skip to content