W MZBM przybywa odnawialnych źródeł energii

Ponad 70 tysięcy kilowatogodzin rocznie są w stanie wyprodukować instalacje fotowoltaiczne umieszczone na budynkach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie oraz na administrowanych przez spółkę budynkach mieszkalnych. Spółka planuje budowę kolejnych 27 instalacji.

Budowę instalacji odnawialnych źródeł energii rzeszowski rozpoczęto jeszcze w 2017 roku. Wtedy na budynku komunalnym zarządzanym przez MZBM przy ulicy Granicznej powstała instalacja o mocy 9 kilowatów.
W kolejnych latach instalacji przybywało. W 2018 roku uruchomiono instalację o mocy 10 kW na należącym do MZBM budynku usługowym. W 2019 roku instalacje pojawiły się na budynkach Rejonu Obsługi Mieszkańców nr III i nr IV, przy ulicach Bulwarowej i Dąbrówki. Obie instalacje mają po 5,4 kW mocy. Rok 2020 to trzy kolejne instalacje. Na budynku administracyjnym MZBM przy Lisa Kuli zamontowano panele o mocy 12,6 kW. Na budynku ROM nr I przy ulicy Zamkniętej powstała instalacja o mocy 4,2 kW, a przy ulicy Spiechowicza na budynku ROM nr II o mocy 7,5 kW.
W ostatnich tygodniach do tej liczby dołączyły kolejne dwie nowe instalacje zbudowane na wieżowcach będących w zarządzie MZBM ROM nr II przy ulicy Krakowskiej i Mikołajczyka. Obie instalacje mają moc po 9,9 kW.
Obecny stan posiadania odnawialnych źródeł energii rzeszowskiego MZBM to 9 instalacji o łącznej mocy 73,9 kW. To daje ponad 70 tysięcy kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie.

To jednak się zmieni bo nieustannie pracujemy nad tym by te liczby rosły – mówi Jerzy Jędryka, specjalista ds. pozyskiwania funduszy w MZBM.
I wyjaśnia, że kiedy pojawiła się możliwość dofinansowywania Odnawialnych Źródeł Energii przez Bank Gospodarstwa Krajowego instalowanych na budynkach wspólnot mieszkaniowych urzędnicy MZBM poinformowali o tym produkcie wspólnoty mieszkaniowe.
Około 20 wspólnot zdecydowało się na skorzystanie z oferty dofinansowania. Grant wynosi 50 procent kosztów brutto.

Przygotowaliśmy i wysłaliśmy do BGK 27 wniosków o dofinansowanie. Pięć z nich jest już pozytywnie zaopiniowanych. Otrzymaliśmy umowy o grant. Instalacje na wieżowcach przy ul. Mikołajczyka oraz przy Krakowskiej o mocach po 9,9 kW zostały wykonane z udziałem właśnie tego dofinansowania.
Instalacje budowane przez MZBM i wspólnoty na budynkach mieszkaniowych przyczyniają się do znacznego obniżenia kosztów utrzymania części wspólnych budynków. To m. in. windy, oświetlenie klatek schodowych i piwnic.

Skip to content