Co wpływa na koszt eksploatacji i utrzymania nieruchomości

Obecna sytuacja gospodarcza, a w szczególności dynamicznie rosnąca inflacja, przyczyniły się do znaczącego wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Wzrost opłat za używanie lokali jest w dużej mierze niezależny od MZBM Sp. z o.o.

Przewiduje się, iż największy przyrost opłat będzie dotyczył centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

Od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r. dostawca ciepła MPEC Sp. z o.o. podwyższył ceny ciepła o około 70%. Uśredniona cena za ciepło za 1GJ wzrosła o około 114 %. W styczniu 2022 r. cena za 1 GJ wynosiła 34,64 zł netto, zaś od 13.01.2023 r obowiązuje cena 74,14 zł netto.

Na mocy przepisów tarczy antyinflacyjnej stawki podatku VAT na ciepło zostały obniżone z 23% do 8 % w styczniu 2022 r., a następnie do 5% od lutego 2022 r. Obniżenie stawki podatku VAT kompensowało poprzednie cztery podwyżki cen ciepła, dzięki czemu zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzanie wody pobierane przez MZBM Sp. z o.o. od użytkowników lokali mieszkalnych, w większości przypadków zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

W 2023 r., zgodnie z zapowiedziami rządu, stawki podatku VAT zostały przywrócone do poziomu obowiązującego przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli do 23%. W związku z tym wzrost opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody od lutego 2023 r. uwzględnia zarówno zmiany taryf opłat oraz podwyższone stawki VAT za ciepło.

Na opłaty mieszkaniowe w lokalach komunalnych składają się:

 1. Czynsz, który obejmuje:

 • podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty remontów, konserwacji i utrzymania technicznego budynku oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym za energię elektryczną.

2. Opłaty niezależne od zarządcy, są to m.in.:

 • opłata za centralne ogrzewanie,
 • opłata za podgrzanie wody,
 • zimna woda i ścieki,
 • gospodarowanie odpadami,
Składniki opłat mieszkaniowych w lokalach komunalnych

Na opłaty mieszkaniowe w lokalach własnościowych składają się:

 1. Zaliczka na koszty utrzymania nieruchomości, w tym wynagrodzenie za administrowanie
 2. Zaliczka na fundusz remontowy
 3. Opłaty za utrzymanie lokali (niezależne od zarządcy):

 • opłata za centralne ogrzewanie,
 • opłata za podgrzanie wody,
 • zimna woda i ścieki,
 • gospodarowanie odpadami,
Składniki opłat mieszkaniowych w lokalach własnościowych
Skip to content