Czynności po sprzedaży, kupnie, zamianie, darowiźnie lokalu

W przypadku sprzedaży, darowizny lub zamiany lokalu wykupionego,  dotychczasowy właściciel, oraz nowy właściciel lokalu winien ten fakt zgłosić niezwłocznie zarządcy/administratorowi budynku w Rejonie Obsługi Mieszkańców w celu:

  1. Po sprzedaży, darowiźnie lub zamianie lokalu wykupionego, w celu  usunięcia z katalogu właścicieli lokali, zaprzestania miesięcznego obciążania z tytułu opłat.
  2. Po zakupie, darowiźnie lub zamianie lokalu w celu wprowadzenia do katalogu nowego właściciela lokalu, naliczenia opłat związanych z utrzymaniem mieszkania.
Skip to content