Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie lider w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie jest liderem w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Spółka od wielu lat realizuje zadania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię. MZBM Sp. z o.o. jest jednym z sygnatariuszy Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.

MZBM Sp. z o.o. jest Liderem projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Etap III”, w ramach którego wykonanych zostanie 13 mini-elektrowni fotowoltaicznych w budynkach administracyjnych 3 spółek miejskich tj.:

MZBM Sp. z o.o. – 5 instalacji

MPEC Sp. z o.o. – 7 instalacji

MPGK Sp. z o.o. – 1 instalacja

Łączna moc 13 instalacji to 127,1 kW.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach „Działania 3.4 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii”.

Na dzień 31.10.2019 r. wykonano 2 instalacje w budynkach MZBM Sp. z o.o. w budynku przy ul. Bulwarowej 2 (ROM III) oraz w budynku przy ul. Dąbrówki 1 (ROM IV).

Termin zakończenia projektu – 31.12.2020 r.

Skip to content