REGIONALNY DYREKTOROCHRONY ŚRODOWISKAW RZESZOWIE – OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie dwóch odcinków gazociągów o średnicy DN50 mm i dwóch odcinków metanolociągów o średnicy DN15 mm wysokiego ciśnienia, z odwiertów Z-6 i Z-10 do OZG Zalesie, zlokalizowanych przy ul. Granicznej w Rzeszowie;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w dniu 10 lutego 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie dwóch odcinków gazociągów o średnicy DN50 mm i dwóch odcinków metanolociągów o średnicy DN15 mm wysokiego ciśnienia, z odwiertów Z-6 i Z-10 do OZG Zalesie, zlokalizowanych przy ul. Granicznej w Rzeszowie.

W dniach od 18 lutego 2020 r. do 18 marca 2020 r, każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 45 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, w godzinach pracy tych Urzędów.

Skip to content