MZBM i wspólnoty mieszkańców – współpraca, która daje efekty

Nowe windy, instalacje elektryczne oraz tzw. nawodnione piony, które znacznie podnoszą bezpieczeństwo pożarowe to tylko część działań, które są efektem współpracy wspólnoty mieszkańców z Jałowego 7 w Rzeszowie z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych. Wspólnie planują jeszcze wiele inwestycji m. in. umieszczanie budek lęgowych dla pustułek, które pomogą w walce z gryzoniami. – Nasze działania mogą być przykładem tego jak wiele można osiągnąć razem – mówi Anna Skiba, przewodnicząca wspólnoty mieszkańców z Jałowego 7, radna miejska.

Rzeszowski MZBM jest na rzeszowskim rynku potentatem w dziedzinie administrowania budynkami wspólnotowymi.

16 399 lokali o powierzchni ponad 783 tysiące metrów kwadratowych zajmujących, wraz z otoczeniem, 106 hektarów powierzchni Rzeszowa – to infrastruktura, którą na co dzień zajmuje się rzeszowski Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

15 154 lokali administrowanych przez MZBM to mieszkania. Pozostałe to przede wszystkim lokale użytkowe. Spółka odpowiada za 533 budynków na terenie miasta. Ich powierzchnia to 783 tysiące metrów kwadratowych. 60 budynków jest własnością gminy, pozostałe to budynki wspólnot mieszkańców, których administrację mieszkańcy przekazali Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych. Ale to nie wszystko bo MZBM zajmuje się także utrzymaniem działek, znajdujących się w otoczeniu budynków.

Jedną ze Wspólnot zarządzanych przez MZBM jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jałowego 7 będąca w administrowaniu Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.

– Mamy bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z MZBM, które potwierdzają, że przekazanie spółce administracji naszego budynku było dobrą decyzją – mówi Anna Skiba, przewodnicząca wspólnoty mieszkańców bloku przy ulicy Jałowego 7 w Rzeszowie, radna miejska z klubu Rozwój Rzeszowa. – Mamy doskonałe relacje z pracownikami Rejonu Obsługi Mieszkańców nr II. Nigdy nie mamy z tym problemu. Bardzo dobrze nam się współpracuje z kierownikiem ROM-u Mateuszem Ruszała. – dodaje. I wyjaśnia, że współpraca z MZBM wykracza daleko poza administrowanie budynkiem, remonty i naprawy. – Działamy wspólnie również w otoczeniu naszego bloku. Także prewencyjnie – mówi i podaje przykład: – Kiedy spodziewaliśmy się np. inwazji szczurów, a to spory problem w mieście, zgłosiliśmy się z tym do ROM II. Pracownicy ROM-u skontaktowali się z Zarządem Zieleni Miejskiej i wspólnie, jeszcze zanim szczury dotarły w okolice naszego bloku, rozstawiliśmy pułapki na te gryzonie. Ustrzegliśmy się dzięki temu plagi tych uciążliwych gryzoni. Chcemy jednak zadziałać szerzej. Planujemy umieszczenie w pobliskim parku budek lęgowych dla pustułek, które są naturalnym wrogiem gryzoni. Sama ich obecność działa bardzo dobrze prewencyjnie – mówi Anna Skiba.

Współpracę ze wspólnotą mieszkańców z Jałowego 7 chwali sobie także Mateusz Ruszała. Podkreśla, że od kiedy we wspólnocie aktywnie działa Anna Skiba na wszystkie potrzebne modernizacje i remonty wydano około 650 tysięcy złotych podnosząc tym samym wartość lokali. Koszty inwestycji pokrywa wspólnota mieszkańców. MZBM zajmuje się ich wykonaniem.

– Wykonane zostały m. in. tzw. piony nawodnione przeciwpożarowe wraz z hydrofornią. Na każdym piętrze zostały zamontowane zawory hydrantowe dzięki czemu straż pożarna ma dostęp do niezbędnej wody w razie pożaru. To bardzo mocno ułatwia akcję gaśniczą i znacząco skraca jej czas, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia, łączny koszt inwestycji to ok. 132 tysięcy zł. – wylicza Mateusz Ruszała. Z innych inwestycji wykonanych przez Wspólnotę to m. in. wymiana 45 letnich wyeksploatowanych wind, na kwotę około 250 tysięcy złotych. Aktualnie prowadzone są pracę związane z wymianą wewnętrznych linii zasilających na kwotę 220 tysięcy złotych.

Rom nr II na terenie swojego działania prowadzi także inne inwestycje. W budynku przy Jałowego 3 wymieniono stare źródła ciepła na centralną ciepłą wodę dostarczaną przez MPEC. Koszt to około 140 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości około 80 procent. Obecnie jest na etapie odbiorów.

Taka sama instalacja jest wykonywana w budynku przy Jałowego 12. Będzie kosztować 92 tysiące złotych, a dofinansowanie z ROF jest także na poziomie 80 procent.

Trwają prace projektowe dla podobnych inwestycji w budynkach przy Jałowego 28 oraz przy Krakowskiej 7a.

ROM nr II rzeszowskiego MZBM administruje budynkami i terenami na osiedlach Andersa, Króla Augusta, 1000-lecia, Pułaskiego i Kotuli. W administrowaniu posiada również budynki położone poza granicami miasta, m. in. w Zaczerniu, Trzebownisku czy Kielanówce. Sukcesywnie zwiększa swoje zasoby. Tylko w 2021 roku Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 przejął w administrowanie 4 budynki wielorodzinne oraz 64 budynki w zabudowie szeregowej. Łącznie 309 lokali o powierzchni 15264 m2.

Skip to content