Obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.oobwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w n/w godzinach w wyznaczonych terminach i punktach zbiórki.

Ponadto informuję, że n/w odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października także w piątki w godzinach 10-18.

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane
od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

 • świetlówki
 • zużyte baterie
 • środki ochrony roślin
 • opakowania po środkach ochrony roślin
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach
 • kwasy i alkalia
 • środki chemiczne typu domowego
 • leki przeterminowane
 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki
 • termometry
 • odpady zawierające rtęć
 • żarówki energooszczędne

 Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym.

11.10.2021
Poniedziałek Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej10.30-12.30
PoniedziałekParking  w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr. 3312.45-14.45
PoniedziałekParking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Market i Frac15.00-17.00
12.10.2021
WtorekUlica Kopernika w rejonie postoju taksówek towarowych10.30-12.30
WtorekParking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich12.45-14.45
WtorekParking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza15.00-17.00
13.10.2021
ŚrodaParking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele
pod wezwaniem Narodzenia NMP
10.30-12.30
ŚrodaParking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 1512.45-14.45
ŚrodaParking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej
– za przystankiem MPK
15.00-17.00
14.10.2021
CzwartekParking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f10.30-12.30
CzwartekParking w rejonie ul. Kustronia za blokiem Monte Casino 14 przy placówkach usługowo-handlowych12.45-14.45
CzwartekUlica Hetmańska, parking za sklepem „Hetman” od strony ul. Staszica15.00-17.00
15.10.2021
PiątekParking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej10.00-12.00
PiątekParking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów12.30-14.30
PiątekParking w rejonie kościoła przy ul. Kardynała Karola Wojtyły15.00-17.00

Źródło: https://bip.erzeszow.pl/pl/506-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/4376-obwozna-zbiorka-odpadow-niebezpiecznych-na-terenie-miasta-rzeszowa.html z dnia 04.10.2021

Skip to content