MZBM – większość budynków już ocieplona

Ekologia, ekonomia, nowoczesność i odpowiedzialność społeczna to podstawowe, argumenty którymi kieruje się rzeszowski Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych planując inwestycje. Przede wszystkim wymianę źródeł ciepła w budynkach, termomodernizację, ale także budowę instalacji fotowoltaicznych.

Termomodernizacja to nie tylko ocieplenie ścian budynków. To także wymiana całej stolarki na nowoczesne okna i drzwi. W ramach takiej inwestycji rzeszowski MZBM wymienia także instalacje centralnego ogrzewania oraz włącza budynki do miejskiej instalacji ciepła systemowego – centralnej ciepłej wody użytkowej, którą zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

– Wszystkie nasze działania wpisują się w niezbędną w dzisiejszych czasach szczególną dbałość o ekologię. Myślimy także oczywiście o kosztach jakie trzeba ponosić kiedy budynki nie są odpowiednio ocieplone. Zwiększając odporność termiczną budynków, dostarczając do nich ciepło systemowe znacznie ograniczamy emisję i obniżamy koszty ogrzewania. Do tego dochodzą efekty estetyczne. Miasto ładniej wygląda. Takich działań wymaga od nas także nasze poczucie odpowiedzialności społecznej – mówi Roman Szczepanek, prezes rzeszowskiego MZBM.

Realizowany przez MZBM program termomodernizacji osiągnął już pełnoletność I jest się czym pochwalić. Rozpoczęto go w 2002 roku. Do 2020 roku termomodernizacji doczekały się 344 budynki na terenie Rzeszowa. Wydano na te prace 57,4 miliona złotych. Z tego 53 mln kosztowały termomodernizacje budynków wspólnotowych, a pozostałe 4,4 mln zł to koszt prac przy budynkach gminnych.

MZBM planując prace stara się o dotacje zewnętrzne. I w tym przypadku wyniosły one 7,5 mln złotych. MZBM uzyskał dotacje z Funduszu Termomodernizacji I Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja przynosi wiele konkretnych, wymiernych, łatwych do wyliczenia efektów. W zmodernizowanych budynkach zanotowano zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 32 procent. Znacznie wzrósł tzw. Komfort cieplny w mieszkaniach – przy znacznie mniejszym wydatkowaniu energii w mieszkaniach utrzymuje się temperatura na stałym poziomie. Innymi efektami termomodernizacji są znacznie poprawiona izolacyjność akustyczna budynków i oczywiście doskonały efekt estetyczny.

W latach 2021-2028 rzeszowski MZBM planuje zmodernizować kolejnych 9 budynków. Koszt prac oszacowano na 9 milionów złotych.

Skip to content