Przetarg nr 13/2022 – budynek przy ulicy Broniewskiego 32 – Ofiar Katynia 8

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Broniewskiego 32-Ofiar Katynia 8 w Rzeszowie NIP
813-31-68-493
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie rurażu pod instalacje teletechniczne w celu przeniesienia okablowania mediów wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym w klatkach schodowych od 1 do 9 w budynku przy ul. Broniewskiego 32—Ofiar Katynia 8 w Rzeszowie.

PILNE ! Zmiana terminu zakończenia prac , nowy termin zakończenia robót to 30 listopad 2022r.

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content