Przetarg nr 13/2022 – budynek przy ulicy Broniewskiego 32 – Ofiar Katynia 8

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Broniewskiego 32-Ofiar Katynia 8 w Rzeszowie NIP
813-31-68-493
reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów ul. Lisa – Kuli 13 A
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie rurażu pod instalacje teletechniczne w celu przeniesienia okablowania mediów wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym w klatkach schodowych od 1 do 9 w budynku przy ul. Broniewskiego 32—Ofiar Katynia 8 w Rzeszowie.

PILNE ! Zmiana terminu zakończenia prac , nowy termin zakończenia robót to 30 listopad 2022r.

Skip to content