Rejon Obsługi Mieszkańców I

Adres: ul. Zamknięta 5, 35-061 Rzeszów

Telefon: 17 86 29 021
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:15 – 15:15

KASY
Zarząd przy ul. płk L. Lisa-Kuli 13a
ROM II przy ul. Spiechowicza 6A
ROM III przy ul. Bulwarowej 2

Opłaty mieszkaniowe: 17 86 05 546
Obsługa eksploatacyjna: 17 86 05 547
Obsługa techniczna: 17 86 05 548

Poczta elektroniczna
Poczta e-mail: 

Administratorzy ROM I

Obsługa techniczna ROM I

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content