Rejon Obsługi Mieszkańców II

Adres: ul. Spiechowicza 6A, 35-223 Rzeszów

Telefon: 17 86 33 254

Godziny pracy
Poniedziałek – Piątek: 7:15 – 15:15

Kasa: 17 86 61 677

Kasa czynna od 1 do 16 dnia miesiąca w godz. od 800 do 1400
PRZERWA od 1100 do 1130

Opłaty mieszkaniowe: 17 86 61 686
Obsługa eksploatacyjna: 17 86 61 687
Obsługa techniczna: 17 86 61 688

Poczta elektroniczna
Poczta e-mail: 

Administratorzy ROM II

Obsługa techniczna ROM II

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content