Rejon Obsługi Mieszkańców III

Adres: ul. Bulwarowa 2, 35-051 Rzeszów

Telefon: 17 85 42 554

Godziny pracy
Poniedziałek – Piątek: 7:15 – 15:15

Kasa: 17 85 48 755

Kasa czynna od 1 do 16 dnia miesiąca w godz. od 800 do 1400
PRZERWA od 1100 do 1130

Opłaty mieszkaniowe: 17 85 48 766
Obsługa eksploatacyjna: 17 85 48 767
Obsługa techniczna: 17 85 48 768

Poczta elektroniczna
Poczta e-mail: 

Administratorzy ROM III

Obsługa techniczna ROM III

Skip to content