piaskownice

Przetarg nr 15/2022 – Dostarczenie piasku do piaskownic.

Dostawa piasku wraz z rozwiezieniem do piaskownic znajdujących się na terenie danego Rejonu Obsługi Mieszkańców oraz wybraniem i zagospodarowaniem na koszt wykonawcy zanieczyszczonego piasku znajdującego się obecnie w piaskownicach na terenie ROM I, ROM II, ROM III, ROM IV w Rzeszowie.

Czytaj Więcej ...
Skip to content