Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli 13A, 35-025 Rzeszów.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, jak również mienia należącego do nich oraz do MZBM Sp. z o.o..

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ich automatycznego nadpisania lub przez okres niezbędny do zakończenia ewentualnego postępowania, w którym nagranie z monitoringu zostało wykorzystane.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.

Skip to content