Lokale do wynajęcia

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Telefon: 17 875 46 95
e-mail:

Wykazy lokali do wynajęcia oraz wykaz ogłoszonych przetargów na najem lokali użytkowych dostępne na stronie Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

Lokale do wynajęcia

Skip to content