Pogotowie Techniczne

Awarie i usterki w dni powszednie (poniedziałek – piątek) do godziny 15:00 prosimy zgłaszać do odpowiedniego Rejonu Obsługi Mieszkańców do Działu Technicznego.

Pogotowie Techniczne

Telefon: 17 85 28 191

Adres: ul. Króla Kazimierza 10A, 35-061 Rzeszów.

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: 15:00 – 23:00
Sobota, niedziela i pozostałe dni wolne od pracy: 7:00 – 23:00

Telefony alarmowe:
W razie wystąpienia sytuacji alarmowej należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby!

112 – Europejski numer alarmowy
999 – Pogotowie ratunkowe
997 – Policja
998 – Straż pożarna
986 – Straż miejska

991 – Pogotowie energetyczne
992 – Pogotowie gazowe
993 – Pogotowie ciepłownicze
994 – Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Skip to content