Przetargi

Informacji na temat ogłaszanych przetargów udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.


Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna:

Przetarg nr 15/2022 – Dostarczenie piasku do piaskownic.

Dostawa piasku wraz z rozwiezieniem do piaskownic znajdujących się na terenie danego Rejonu Obsługi Mieszkańców oraz wybraniem i zagospodarowaniem na koszt wykonawcy zanieczyszczonego piasku znajdującego się obecnie w piaskownicach na terenie ROM I, ROM II, ROM III, ROM IV w Rzeszowie.

czytaj więcej ...

Przetarg nr 6/2022 – budynek przy ulicy B. Westerplatte 1

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową instalacji gazu oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. B. Westerplatte 1 w Rzeszowie.
PILNE ! Zmiana terminu otwarcia ofert dotycząca przetargu nr 6/2022, związana z uzupełnieniem przedmiaru robót. OTWARCIE OFERT W PRZETARGU NR 6/2022 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.02.2022r.

czytaj więcej ...
Skip to content